Wellbeing

Il-ħajja u l-ħidma tas-saċerdoti trid tiġi sostnuta minn għejxien b’saħħtu mil-lat fiżiku, mentali, intellettwali u spiritwali. Il-wellbeing huwa għalhekk essenzjali sabiex is-saċerdoti jgħixu ħajja b’saħħita b’mod sħiħ. Dan huwa għan importanti ħafna fl-irwol tas-Segretarjat tal-Kleru li jinvesti l-ħin u r-riżorsi meħtieġa sabiex jingħataw diversi servizzi lis-saċerdoti. 

It-tim huwa magħmul minn:

Dun Jimmy Bonnici
Dun Noel Vassallo
Dun Andrè Zaffarese
Dun Josef Mifsud
Dr Nicholas Briffa
Dr Marlene Cauchi

Welfare Fund