Agħti Donazzjoni lill-Welfare Fund

L-għan ta’ dan il-fond huwa li jgħin finanzjarjament jew b’xi mod ieħor lill-imsieħba tal-fund jew lill-familjari tagħhom (fejn japplika) u li kull għajnuna possibli tkun komparata u kompatibbli, ma’ riżorsi finanzjarji li jkun jippossedi l-Fund jew b’mod ieħor skond il-każ. B’familjari huwa miftiehem il-ġenituri, u aħwa mhux miżżewġa tal-membru li jgħixu miegħu.

Kull min jixtieq jaghmel donazzjoni lejn dan il-fond jista’ jagħmilha fuq dan il-kont bankarju permezz tal-‘Internet Banking’ jew billi jżur fergħa tal-bank tal-APS. 

Isem tal-Kont: Welfare Fund Kleru

In-numru tal-kont (IBAN): MT61APSB77161007646820001444572