Sħubija fil-Welfare Fund

L-għan ta’ dan il-fond huwa li jgħin finanzjarjament jew b’xi mod ieħor lill-imsieħba tal-fund jew lill-familjari tagħhom (fejn japplika) u li kull għajnuna possibli tkun komparata u kompatibbli, ma’ riżorsi finanzjarji li jkun jippossedi l-Fund jew b’mod ieħor skond il-każ.

Imla din il-formola sabiex tissieħeb: