...min jibqa’ fija
jagħmel
ħafna frott.

Ġw 15, 5b