Segretarjat għall-Kleru

X'nagħmlu

Is-Segretarjat għall-Kleru, li kien wieħed minn dawk li twaqqfu fl-1977, ġie mġedded skont id-direttivi tal-Pjan Pastorali 1986-1991 bid-Digriet tal-1 t’April 1987. Is-Segretarjat jieħu ħsieb dak kollu li għandu x’jaqsam mal-ħajja u l-ħidma tas-saċerdoti djoċesani b’mod speċjali l-wellbeing u l-formazzjoni tagħhom. Id-Delegat għall-Kleru jagħti importanza lill-kuntatt personali mal-membri kollha tal-kleru. Biex jassistuh fil-ħidma tiegħu, id-Delegat għall-Kleru għandu fi ħdanu numru ta’ direttorati u gruppi.

X'servizzi joffri s-Segretarjat?

Is-Segretarjat jieħu ħsieb il-kura personali u l-formazzjoni kontinwa tal-kleru, b’mod speċjali permezz ta’ esperjenzi spiritwali bħal irtiri u inizjattivi spiritwali oħra. Is-Segretarjat jieħu ħsieb ukoll il-wellbeing tal-kleru b’għajnuniet ta’ psikoloġi u mentors, kif ukoll b’attivitajiet soċjali u rikreattivi.. Is-Segretarjat jieħu ħsieb ukoll kull aspett mil-lat ta’ amministrazzjoni f’dak li jikkonċerna l-kleru fid-djoċesi.