Il-Kleru u ħidmietu

Il-ħidma tas-saċerdot hi spiritwali u umana. Is-saċerdot huwa strument f’idejn Alla biex permezz tiegħu jwassal il-Bxara t-Tajba lill-oħrajn. F’din il-ħidma tiegħu, is-saċerdot iressaq lill-bnedmin lejn Alla għax jemmen li l-aqwa ġid li jista’ jkollu l-bniedem jiġi minn Alla.

Is-saċerdot djoċesan, bl-ordinazzjoni tiegħu, jikkommetti ruħu li jaħdem prinċipalment fid-djoċesi, skont ir-rieda tal-isqof tiegħu. Dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali, huwa jwiegħed ubbidjenza u stil ta’ ħajja li taqbel mal-Vanġelu lill-isqof tad-djoċesi u lis-suċċessuri tiegħu. Is-saċerdoti reliġjużi huma membri ta’ xi wieħed mill-ordnijiet jew kongregazzjonijiet reliġjużi fi ħdan il-Knisja. Saċerdot reliġjuż iwiegħed l-ubbidjenza lis-superjuri tiegħu u billi l-ordnijiet reliġjużi jkunu preżenti f’aktar minn djoċesi waħda, huwa jista’ jiġi mitlub mis-superjuri tiegħu li jaħdem kull fejn ikun meħtieġ.

Ħidmiet

Dawn huma xi wħud mill-ħidmiet tal-kleru: