Aġġornament tal-Kleru 2021

Is-Saċerdot u l-2021: X’qed jinbet?

L-1 laqgħa

Is-Smigħ tar-realtà

14 ta' Ġunju 2021
Noti u riżorsi tal-kelliema

It-2 laqgħa

Is-Smigħ tal-qassis

15 ta' Ġunju 2021
Noti u riżorsi tal-kelliema

It-3 laqgħa

Is-Smigħ pastorali

16 ta' Ġunju 2021
Noti u riżorsi tal-kelliema

L-1 Laqgħa: Is-Smigħ tar-realtà

Rev. Prof. Paul Galea

Religion & Spirituality during the Covid 19 Lockdown

Dun Paul Galea f’isem il-Fakultà tat-Teoloġija tkellm dwar ir-riżultati tal-aħħar riċerka dwar Ir-Reliġjon u l-Ispiritwalità fi żmien il-lockdown tal-Covid-19: https://www.um.edu.mt/theology/research/covid19

Is-Sur Luke Buhagiar

Il-Parroċċi u l-Covid-19: Perspettivi ta’ Kappillani u Operaturi Pastorali

Is-sur Luke Buhagiar, ex-Chief Reserach Office tad-Discern, ippreżenta l-istudju ikkummissjonat mis-Segretarjat Parroċċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Is-Sur Ranier Fsadni

Il-boloħ kwalunkwe u l-boloħ għal Kristu f’Malta llum.

L-antropologu Ranier Fsadni offra perspettiva dwar l-isfida tan-Nisrani illum.

It-2 Laqgħa: Is-Smigħ tal-qassis

Prof. Mary Anne Lauri

How the pandemic changed you and your community

Rev. Dr. Gerard Fieldhouse-Byrne

Personal Growth in Priestly Life and Ministry – Developing a Heart that Listens and Acts

It-3 Laqgħa: Is-Smigħ pastorali

H.E. Mons Paul Tighe

Where do we find openness for the Gospel in contemporary culture?

Mons. Isqof Joseph Galea-Curmi

Messaġġ tal-għeluq.