Meta: L-Ewwel Ħamis tax-xahar

Ħin: 18:30 Adorazzjoni – 19:15 Quddiesa

Fejn: Il-Kappella tas-Seminarju, ir-Rabat